Odstąpienie od umowy

ZWROT

Zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów, Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 10 dni od dnia wydania towaru Kupującemu.

Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Do paczki należy dołączyć DOWÓD ZAKUPU oraz FORMULARZ ZWROTU TOWARU. Koszt wysyłki towaru do sprzedawcy (jeśli nie jest to towar reklamowany) ponosi Klient. Sklep zwróci należność za zwracany towar nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty doręczenia.

WYMIANA

Klient może dokonać wymiany zakupionego towaru, w ciągu 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zamówienia. Koszty wysyłki wymienianego towaru w obie strony ponosi Klient. Do paczki należy dołączyć DOWÓD ZAKUPU oraz FORMULARZ WYMIANY TOWARU.

REKLAMACJA

Sklep odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.). Klient ma prawo zgłosić niezgodność towaru z umową w ciągu 2 lat od daty wydania towaru, o ile w terminie 2 miesięcy od dnia w którym stwierdził niezgodność towaru z umową poinformuje sklep o stwierdzonej niezgodności.

Sklep Internetowy www.alkmie.com w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania; warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji;

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji;

W przypadku odesłania reklamacji na adres Alkemie Group, ul. Okopowa 18, 58-500 Jelenia Góra za pośrednictwem Poczty Polskiej, Sklep Internetowy www.alkmie.com zwróci Klientowi należność za przesyłkę. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Klienta.

FORMULARZ ZWROTU TOWARU / ODSTĄPIENIA OD UMOWY

FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU