Regulamin promocji "2+1 na produkty do ciała".

Jak skorzystać z promocji “2+1”?

1. Promocja “2+1” dotyczy produktów nieprzecenionych.

2. Promocja „2+1” nie łączy się z innymi promocjami i nie dotyczy zestawów oraz produktów przecenionych.

3. Promocja „2+1” obowiązuje w dniach od 28.06 do 8.07.2024 roku.

4. Promocja „2+1” aktywowana jest automatycznie w koszyku po spełnieniu warunków. Należy zakupić trzy produkty do ciała, a wartość najtańszego produktu zostanie obniżona do 0zł.

5. W promocji „2+1” rabat naliczany jest na najtańszy produkt.

6. W promocji „2+1” rabat naliczany jest co trzeci produkt. (Przykład: Kupując 6 produktów rabat zostanie naliczony za 2 najtańsze produkty).

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą "2+1” („Promocja”) jest  ALKEMIE GROUP BODNAR SP. K. z siedzibą w Gdyni (adres: ul. Inżynierska 13, 81-512 Gdynia), REGON: 384113264, NIP: 5862347684, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000799210 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym www.alkmie.com w dniach od 28.06 do 8.07.2024 roku.

3. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w sklepie internetowym www.alkmie.com co najmniej trzy produkty do ciała. Promocja jest aktywowana automatycznie w koszyku po spełnieniu warunków.

4. Klient może kilkukrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

5. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

6. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

7. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.alkmie.com.

8. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

9. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 28.06.2024 roku.

Gdynia, dnia 28.06.2024 r.