Regulamin promocji „-20% Wake-up Shot + Sun Drops".

Jak skorzystać z promocji “-20% Wake-up Shot + Sun Drops”?

1. Promocja “-20% Wake-up Shot + Sun Drops” dotyczy produktów nieprzecenionych.

2. Promocja „-20% Wake-up Shot + Sun Drops” nie łączy się z innymi promocjami.

3. Promocja „-20% Wake-up Shot + Sun Drops” obowiązuje w dniach od 9 do 14 maja 2024 roku.

4. Promocja „-20% Wake-up Shot + Sun Drops” aktywowana jest automatycznie w koszyku po spełnieniu warunków. Należy zakupić minimum 1 produkt Wake-up Shot oraz minimum 1 produkt Sun Drops, a wartość obu produktów zostanie obniżona o 20%.

5. W promocji „-20% Wake-up Shot + Sun Drops” rabat naliczany jest przy minimum dwóch produktach Wake-up Shot i Sun Drops 

6. Rabat -20% nie jest naliczany na cały koszyk, dotyczy jedynie produktów Wake-up Shot i Sun Drops.

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą „-20% Wake-up Shot + Sun Drops” („Promocja”) jest ALKEMIE GROUP BODNAR SP. K. z siedzibą w Gdyni (adres: ul. Inżynierska 13, 81-512 Gdynia), REGON: 384113264, NIP: 5862347684, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000799210 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym www.alkmie.com w dniach od 9 do 14 maja 2024 roku.

3. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w sklepie internetowym www.phlov.com co najmniej cztery produkty i jest aktywowana jest automatycznie w koszyku po spełnieniu warunków.

4. Klient może kilkukrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

5. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

6. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

7. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.alkmie.com.

8. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

9. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 9 maja 2024 roku.

Gdynia, dnia 9.05.2024