REGULAMIN PROMOCJI „Dzień Dziecka z Momme”

Jak skorzystać z promocji “Dzień Dziecka z Momme”?

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Dzień Dziecka z Momme” („Promocja”) jest ALKEMIE GROUP BODNAR SP. K. z siedzibą w Gdyni (adres: ul. Inżynierska 13, 81-512 Gdynia), REGON: 384113264, NIP: 5862347684, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000799210 („Organizator”).

2. Promocja -20% na wybrane produkty obowiązuje w sklepie internetowym https://mommecosmetics.com/ w dniach od 24 maja 20214 roku do 1 czerwca 2024 roku.

3. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w sklepie internetowym www.mommecosmetics.com produkty Momme.

4. Klient może kilkukrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

5. Rabat wynikający z Promocji nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie ważności promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

6. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

7. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.mommecosmetics.com.

8. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

9. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 24 maja 2024 roku

Gdynia, dnia 24.05.2024 r.