REGULAMINY PROMOCJI – DZIEŃ MATKI 2024

Regulamin promocji "Pudełko prezentowe gratis"

Jak skorzystać z promocji " Pudełko prezentowe gratis”?

1. Promocja "Pudełko prezentowe gratis” dotyczy zamówień za kwotę min. 249 złotych. Nie obowiązuje na produkty marki ROUTINES by Alkmie oraz MomMe. 

2. Promocja "Pudełko prezentowe gratis” łączy się z innymi promocjami, ale nie obowiązuje zestawów kosmetyków. 

3. Promocja "Pudełko prezentowe gratis” obowiązuje w dniach 17-26 maj 2024 roku.

4. Produkt PUDEŁKO PREZENTOWE jest dodawany automatycznie w koszyka po spełnieniu wymaganych warunków.

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Pudełko prezentowe gratis” („Promocja”) jest ALKEMIE GROUP BODNAR SP. K. z siedzibą w Gdyni (adres: ul. Inżynierska 13, 81-512 Gdynia), REGON: 384113264, NIP: 5862347684, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000799210 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym www.alkmie.com w dniach 17-26 maj 2024 roku.

3. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w sklepie internetowym www.alkmie.com w ramach jednej transakcji produkty Alkmie za co najmniej 249zł.

4. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

5. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

6. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

7. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.alkmie.com.

8. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

9. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17 maj 2024 roku.

Gdynia, dnia 17.05.2024 r.

REGULAMIN PROMOCJI „-25% NA WYBRANE PRODUKTY”

Jak skorzystać z promocji “-25% NA WYBRANE PRODUKTY”?

1. Organizatorem promocji pod nazwą „-25% NA WYBRANE PRODUKTY” („Promocja”) jest ALKEMIE GROUP BODNAR SP. K. z siedzibą w Gdyni (adres: ul. Inżynierska 13, 81-512 Gdynia), REGON: 384113264, NIP: 5862347684, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000799210 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym www.alkmie.com w dniach od 17 maj 20214 roku do 26 maj 2024 roku.

3. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w sklepie internetowym www.alkmie.com produkty Alkmie.

4. Klient może kilkukrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

5. Rabat wynikający z Promocji nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie ważności promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

6. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

7. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.alkmie.com.

8. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

9. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17 maj 2024 roku

Gdynia, dnia 17.05.2024 r.